صدای رشد آلو سیاه خورشتی شما می توانید بشنوید!

آیا باید میوه خشک بسته بندی شده را بشوییم؟
میوه های خشک به خودی خود محصول بسیار مفیدی هستند. چنین “ظروف” را می توان در مدرسه، محل کار، به عنوان یک میان وعده و همچنین به سادگی به عنوان یک درمان استفاده کرد. بسته بندی میوه های خشک معمولا تاریخ انقضا و همچنین ارزش غذایی آنها را نشان می دهد.

بنابراین، به عنوان مثال، آلو سیاه خورشتی خشک نارنجی روشن زیبا در پرمنگنات پتاسیم خیس می شود تا ظاهری قابل فروش به آن بدهد، در حالی که زردآلو خشک واقعی و خالص رنگ کم رنگ تری دارد.

در عین حال، متخصص آلرژی Logina N. Yu توصیه می کند که از میوه های خشک استفاده کنید، زیرا آنها در موارد حساسیت مداوم به میوه های مختلف به شما کمک می کنند.

اما هرگز روی بسته بندی ننوشتند که آیا لازم است میوه های خشک قبل از استفاده شسته شوند. بنابراین، در حل این موضوع، هر کسی سر خود است، یکی فکر می کند باید بشوید، یکی برعکس. هنگام انتخاب میوه خشک باید به خود محصول توجه کنید، همیشه باید به آنچه می خرید نگاه کنید.

برای انجام این، شما باید میوه های خشک را در بسته بندی های شفاف انتخاب کنید. چگونه از نظر ظاهری تشخیص دهیم که آیا آنها باید شسته شوند یا نه؟ و آسان! اگر محصول مات است و در کیسه ماسه یا کثیفی غیرضروری وجود ندارد، چنین میوه های خشکی قابل شستشو نیستند.

شما نمی توانید میوه های خشک را با توجه به جذابیت آنها انتخاب کنید، زیرا برای بیشترظاهر زیبا تولید کننده می تواند آنها را با روغن روغن کاری کند، بهتر است چنین محصولاتی را قبل از استفاده بشویید. میوه های خشک محصولی است که از خشک کردن میوه های رایج شناخته شده به دست می آید، به ترتیب درخشندگی طبیعی خود را از دست داده و کدر می شوند.

حالا برای رنگ. در کنار درخشش، میوه های خشک نیز می توانند تغییر رنگ دهند.