سلطان صاحبقران نیز ازاین لیمو ترش می خورد!

ناصرالدین شاه معروف به سلطان صاحبقران و از پادشاهان دوره قاجار بود، در این مقاله از آراد برندینگ از علایق ایشان به هنر نقاشی، خوشنویسی و عکاسی می گوییم همچنین ایشان به لیمو ترش نیز بسیار علاقه مند بوده اند.

یکی از ترفندهایی که فروشندگان برای فروش لیمو ترش آبگیری به کار می برند تبلیغات و استفاده از تصاویر افراد مشهور در حال استفاده از این محصول می باشند.

شما هم می توانید برای اینکه از قیمت لیمو ترش تازه در بازار باخبر شوید قیمت ها را با دیگر فروشگاه های اینترنتی مقایسه کنید و متوجه شوید که این محصول هم از لحاط قیمت هم کیفیت در سطح بالایی قرار دارد.